Agenda

Enter the firm in Dublin

Tijdens een kennismakingsetentje tussen het nieuwe Logeion-bestuur en het bestuur van Young Logeion is het idee geboren voor een studiereis naar Dublin. In no time wordt het plan werkelijkheid. Een mooie nieuwe loot aan de inmiddels vijfjarige stam van Young Logeion. … meer »

Agenda, Nieuws | Tags , , | Reageer |

Literaire leestip

Na een enthousiasmerend artikel in De Volkskrant heb ik mij begin dit jaar opgegeven voor de Reading Challenge 2017 van Hebban.nl. Doel van deze challenge is mensen meer aan het lezen te krijgen, waarbij gebruik wordt gemaakt van dezelfde gedragsbeinvloedende … meer »

Agenda | Reageer |

Polarisatie of polariteit

“Allemaal zijn we bezorgd over de verharding van de samenleving. Over de manier waarop we met elkaar omgaan”, zegt Sybrand van Haersma Buma in een CDA-verkiezingsspotje.  We zien de burgemeesterszoon op weg naar Friesland, het land waarin hij opgroeide. Een … meer »

Agenda, Blog | Tags , , | Reageer |

Just one more thing

“Interessante strategie, maar waar baseer je die op?” Steeds vaker wordt communicatieadviseurs gevraagd naar een onderbouwing van de aanpak die zij voorstellen. Ook communicatieplannen moeten evidence based zijn. Dat wil zeggen gebaseerd op betrouwbaar en valide onderzoek. Steeds vaker is … meer »

Agenda | Reageer |

De nieuwe communicatieprofessional is een activist

Het gaat goed met Nederland. Toch was ‘onbehagen’ het meest besproken woord uit de Troonrede op Prinsjesdag. In een steeds rijker wordende samenleving, is de bestaanszekerheid voor veel mensen uitgehold, stelt De Volkskrant in een opinieartikel.  Onrust en onbehagen domineren … meer »

Agenda, Blog | Reageer |